Erkel kórusok találkozója Gyulán – 2010.10.1-3

Sólyom László köztársasági elnök köszöntője az,

Erkel Bicentenárium

2010. évi rendezvényeinek alkalmából

Erkel Ferenc a 19. századi magyar zene nagy alakja: a magyar opera úttörője, a hangverseny-élet és kórusok szervezője, a Zeneakadémia igazgatója és tanára. Mégis minden magyar számára mindenekelőtt a Himnusz zenéjének szerzője. Így Erkel neve mindenki számára összeforrt a hazaszeretet érzésével, s ezt csak erősítik a Hunyadi László és a Bánk bán másfél évszázad óta közismert és szeretett részletei.Ezért Erkel Ferenc kétszázadik születésnapja az egész magyarság ünnepe. Erkel a Himnusz komponálása közben a pozsonyi harangok zúgását idézte fel magában. Zongoraművészi pályáját Kolozsvárott kezdte, hosszú munkásságának színtere Pest volt. Mégis méltó és szép gondolat, hogy az országos ünnepi események központja Gyula, ahol a szülőház ma is áll . Itt lesznek az ünnepi koncertek és az évfordulóra írt művek bemutatói . Nemzetközi ária- és dalverseny gálát, továbbá tudományos konferenciát is tartanak Gyulán . Különösen örvendetes, hogy a fiatalság az egész Kárpát – medencéből részt vesz az ünneplésben, s az Erkel Ferenc és kora műveltségi vetélkedő fordulóin Gyulán találkoznak a magyar diákok. Minden évfordulós ünnep nemcsak a múlt felidézése, hanem az öntudat megerősítése, és erőgyűjtés is a jövőre. Erkel Ferenc bicentenáriumi köszöntése mindnyájunkat gazdagít .

Sólyom László

köztársasági elnök

a gyulai Erkel bicentenáriumi rendezvények fővédnöke