Karikó János Művészeti díj átadása – Biatorbágy, Pászti-napok – 2012.04.28.

2012-ben Bolyki Eszter, a Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Intézményben eltöltött 20 éves zongoratanári,  15 éves igazgatói valamint 20 éves karnagyi munkájáért, valamint Biatorbágy művészeti-zenei életében vitathatatlanul kiemelkedő szerepet játszó fiai, menyei és 12 unokája vehette át a Karikó János Művészeti Díjat.

A „Karikó János Művészeti Díj” adományozható azoknak az aktív vagy nyugállományú személyeknek, akik irodalom, képzőművészet, zene, előadó-művészet területén végzett alkotómunkájuk révén a település művészeti életében kiemelkedő értéke(ke)t alkottak, a település lakói és a jövő generációk számára, kimagasló művészi értékű, maradandó alkotás(oka)t hoztak létre, illetve művészi tevékenységükkel Biatorbágy jó hírnevét öregbítették.

Karikó János

A Díj átadására Biatorbágyon, 2012.április 28-án került sor, a Pászti-napokon.

Ünnepi laudációt mondott Biatorbágy polgármestere,Tarjáni István, melyben felidézte Bolyki Eszter és fiai András, László, György és Balázs életútját, nem feledkezve meg a 12 unokáról sem.

Tarjáni István beszédét itt hallgathatják meg teljes terjedelmében: Tarjáni István beszéde