Kérjük idén is segítse a Pászti Miklós Alapítvány munkáját adója 1%-ával.

A Pászti Miklós Alapítvány ezúton mond  köszönet mindazoknak, akik a  személyi jövedelemadójuk  1%-át  Alapítványunk javára ajánlották fel.

 

A Pászti Miklós Alapítvány 1993-ban jött létre Biatorbágyon. Alapítók: dr. Barócsiné Pászti Nóra és dr. Barócsi Zoltán. Céljuk egyrészt Pászti Miklós szellemi örökségének ápolása, másrészt a biatorbágyi zenei élet fejlődésének támogatása. Ennek megvalósítását a művészetoktatás, amatőr zenei mozgalmak, magas színvonalú zenei események létrejöttének anyagi eszközökkel történő pártfogásában látták.

Az évek során az alapítókon túl a művészeti iskolában tanuló gyermekek szülei, Biatorbágy Város Önkormányzata, cégek és magánszemélyek azonosulva célkitűzéseinkkel, lehetőségeikhez mérten financiálisan is támogatják azokat.

Az adományok felhasználása az igények szerint rugalmasan alakul. Hangszerek vásárlására, táboroztatásra, jutalmazásra, rendezvények- szervezésre és látogatására is jutott az elmúlt évek során. Reményeink szerint – bízva nagylelkű adományaikban – a jövőben is fog.

Alapítványunk bankszámla száma:

10403208-50526775-66801000

Kérjük, amennyiben módja és lehetősége van, idén is juttassa el Nyilatkozatát a NAV-hoz, melyben a biatorbágyi közhasznú alapítványt jelöli meg.

Felajánlását hálásan köszönjük!

Pászti Miklós Alapítvány adószáma:        19186168-1-13