Pászti Miklós a Nemzeti Énekkarért Alapítvány, Budapest /megszűnés alatt/

Az Alapítványt 1995-ben létrehozta  Dr. Barócsiné Pászti Nóra és férje, Dr. Barócsi Zoltán.

Az Alapítvány célja

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. tv. 26. c.bek. 5. pontjában meghatározott kulturális tevékenység keretében az alábbi célokat támogatja:

1.         A   Nemzeti Énekkar (továbbiakban: „NÉ”) művészi színvonalának megőrzéséhez és emeléséhez megfelelő anyagi támogatást biztosítson.

2.         A működéséhez szükséges anyagi és tárgyi feltételek megteremtéséhez való hozzájárulás.

3.         Az Alapítvány nyújtson támogatást a televízió, rádió, video és hanglemezfelvételeihez.

4.         A hazai és külföldi magas színvonalú előadásainak szervezésének és lebonyolításának segítése.

5.         Neves külföldi karmesterek, szólisták meghívása, magyarországi – -val közös – előadásainak részben vagy egészben történő finanszírozása.

6.         Segítse a -t olyan bemutatók létrehozásában, melyeken mai zeneszerzők új művei hangzanak el és ösztönzi a neves magyar és külföldi szerzőket a részére új darabok megírására.

7.         Támogassa a kórusénekes-utánpótlás, illetve zeneértő közönség nevelését.

8.         Pászti Miklós karnagy, zeneszerző emlékének ápolása, műveinek bemutatása.

9.         Énekversenyeken való részvétel támogatása

10.       Zenei kurzusokon való részvétel támogatása, illetve rendezési joga

11.       Továbbtanulás támogatása

12.       Az Állami Népi Együttes korábbi repertoárjának bemutatása, illetve az Együttes     rendezvényein ezek felidézésének segítése

13.       Posztumusz-díj létrehozása

Az Alapítvány elérhetősége már nem publikus.

Az Alapítvány jogutód nélkül megszűnik, mivel három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.