A Budapesti Monteverdi Kórus Erdélyben – 2016.július 5.


Marosvásárhelyi hangversenyükre július 5-én, kedden este 7 órától kerül sor a Kultúrpalota nagytermében, ahová a belépés ingyenes. Az együttes Kolozsváron, Sepsiszentgyörgyön és Csíksomlyón is énekel.

A hangversenyek műsora változatos karakterű vegyes kari művekből áll, amelyeknek jelentős része egyházi témájú. Az együttes az európai zeneirodalom korábbi korszakaiból, a reneszánsz és a romantikus korból is merít (T. L. da Victoria, G. F. Händel, A. Vivaldi, A. Dvořák, G. Fauré és Liszt Ferenc), emellett színes válogatást hallhatunk magyar és román zeneszerzők műveiből is. Külön kiemeljük Csíky Boldizsár: Ker’be virágot szedtem virtuóz kórusművét, Gavriil Musicescu: Doamne buzele mele című gyönyörű zsoltárfeldolgozását és Vasile Cazan megrendítő kompozícióját, a Reményik Sándor versszakaira írt: Templom és iskola című vegyes kari művét.

 A műsor érdekessége, hogy egy, Márton Áron szülőhelyén, Csíkszentdomokoson talált kéziratos ima alapján készült ihletett mű is megszólal: Szőnyi Erzsébet: Ima alkonyi harangszóra. A szerző ezt a darabját a Budapesti Monteverdi Kórusnak és karnagyának írta, 2015-ben. Természetesen Kodály Zoltán, Bárdos Lajos, a marosvásárhelyi születésű Orbán György, valamint Pászti Miklós, Karai József, Csemiczky Miklós művei is fölhangzanak – mindezek a koncert helyszíneihez igazodva.

A Budapesti Monteverdi Kórus negyvennégy éve működik a magyarországi és az európai zenei élet színpadán. Csaknem minden országot bejárt, sikeres hangversenyeket tartott, fesztiválok meghívott vendégeként lépett föl, számos kitüntetést, nagydíjat és első díjat kapott a nemzetközi fórumokon. Az együttes műsorán a cappella művek mellett zenekari kíséretes oratóriumok is szerepelnek. A kórus nevéhez több mint 50 mű ősbemutatója fűződik, valamint 12 CD, számos rádió-, tv- és videofelvétel őrzi az együttes muzsikáját.

A Budapesti Montverdi Kórus az évtizedek alatt gazdag repertoárt szólaltatott meg névadója, Claudio Monteverdi műveiből – madrigálokat, motettákat és a Vespro della BeataVergine című csodálatos oratóriumot –, ugyanakkor szeretettel ápolja a magyar kórusmuzsika remekeit, hangversenyein állandóan szerepelnek kortárs kompozíciók és népzenei földolgozások.

Az együttes alapító karnagya és művészeti vezetője, Kollár Éva a Liszt Ferenc Zeneművészeti egyetem tanára – egy évtizeden át az Énektanár- Karvezetés Tanszék és a Doktoriskola karvezetés szakának vezetője volt. Liszt Ferenc-díjas karnagy, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Magyar Kodály Társaság társelnöke, a Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének tiszteletbeli elnöke.

www.e-nepujsag.rocikke, 2016.07.01