Emlékezünk IV. – 30 éve hunyt el Pászti Miklós

Az évforduló alkalmából  a Biatorbágyi Pászti Miklós Alapfokú Művészeti Iskola vezetője, Bolykiné Kálló Eszter vall arról, mit jelent,  hogy az Iskola felvette Pászti Miklós nevét.  Beszél tovább arról is, mi történt ez alatt a több mint 25 év alatt, mit értek el, és hogy készülnek erre az évfordulóra.

Iskolánk 1992 – ben kezdte meg működését Önkormányzati Zeneiskolaként.

Biatorbágyon ezt megelőzően nem volt zeneiskola, a zenét tanulni vágyó kisdiákoknak a fővárosba, illetve a környező településekre (Zsámbékra, Budakeszire) kellett utazniuk, ami az akkori közlekedési viszonyokat ismerve bizony nem kevés áldozattal járt.

Ez az áldatlan helyzet szűnt meg akkor, amikor 1992 februárjában elkezdődött a tanítás a ….hol is? No nem, nem a Zeneiskolában, hiszen önálló épülete az intézménynek akkor sem volt, azóta sincs, hanem a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében, ahová a zeneszerető polgármester úr és képviselőtestület beengedte az első 30 beiratkozó növendéket.

Ez az állapot természetesen nem tartott sokáig, szeptemberben már jelenlegi székhelyünkön, a település egykori állomásépületéből művelődési házzá átalakított Faluházban (ma Juhász Ferenc Művelődési Központ) indult el a tanítás.

Bolyki Eszter alapító igazgatónő irányításával az iskola hamar népszerűvé vált a település zeneszerető polgárai, gyermekei körében. Folyamatosan nőtt a beiratkozók száma, (már a második évben 120 gyermek kezdte meg hangszeres tanulmányait) a választható hangszerek palettája is egyre színesebb lett.

A következő években az iskola folyamatosan növekedett, a felmerülő igényeknek eleget téve és a lehetőségeket kihasználva 1996-ban további három művészeti ág (képzőművészet, bábművészet és néptánc) integrálásával alapfokú művészeti iskolává vált.

2007 – ben az iskola irányítását Korbuly Klára vette át. Az Ő igazgatása alatt a tanulható hangszerek választéka tovább bővült, jelenleg a klasszikus és népzenei műfaj szinte összes fellelhető „tantárgyát”, vagyis hangszerét tanulhatják a hozzánk beiratkozók, az előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamok 12 évfolyamán.

Korbuly Klára, Kálló Eszter, Bolyki Eszter

Iskolánk 2007 – ben „Kiválóra minősített” besorolást kapott, 2011 – ben Regisztrált, 2013 – ban, és 2016 – ban Kiválóra Akkreditált Tehetségpont lettünk.

Az intézmény 1993 – ban vette fel Pászti Miklós zeneszerző-karnagy nevét.

Ekkor az addig „arctalan” iskolánk – személyében – névadót kapott. Névadót és ennél sokkal többet, hiszen az általa vallott és műveiben mesterien alkalmazott elvekhez hűen, feladataink közt tartjuk számon a sokszínű magyar népi kultúra, a nemzeti értékek és helyi hagyományok megőrzését, ápolását és továbbadását a felnövekvő nemzedékeknek.

Iskolánk sokat köszönhet a Pászti Miklós Alapítványnak.

A Pászti Mikós Alapítványt a zeneszerző lánya, dr. Barócsiné Pászti Nóra és férje, dr. Barócsi Zoltán alapították Biatorbágy kulturális életéért, a Pászti Miklós Vegyeskarért és a Zeneiskoláért. Iskolánk hőskorában, az induláskor az Alapítványon keresztül kapott támogatásból tudta finanszírozni a tanításhoz, tanuláshoz szükséges hangszerpark megvásárlásának jó részét.

Az Alapítvány azóta sem veszi le rólunk „vigyázó szemét”, Pászti Nóra nagylelkű felajánlásának köszönhetően minden év áprilisában egy kiemelkedően teljesítő növendékünk és egy művészetoktatásért elkötelezett tanár kollégánk pénzjutalommal együtt járó díjat kap. Az elismerést 2018 – tól kezdve Pászti Miklós díjként vehetik át az arra érdemesek.

Névadónkra minden év áprilisában a Pászti napokon ünnepi hangversennyel emlékezünk.

Ezen a hangversenyen üde tavaszi virágcsokorral, növendékeink színe – javának legjobb produkcióiból összeállított műsorával tisztelgünk Pászti Miklós emléke előtt.

A tavalyi tanévben névadónk születésének 90. évfordulójára emlékezve „Szerezz magad!” címmel házi zeneszerzőversenyt hirdettünk.

A versenyre – nagy örömünkre – több, mint 30 pályamű érkezett. Zeneszerző kollégáink avatott tolmácsolásában a kis opusokból ősbemutató gálahangversenyt szerveztünk, ahol minden kis alkotót megjutalmaztunk.

Az idei tanévben Pászti Miklós halálának 30. évfordulója előtt tisztelegve felső tagozatos diákjainknak rendhagyó zeneirodalom órát szervezünk, amelyen tanáruk segítségével részletesebben megismerkedhetnek névadónk munkásságával, életútjának főbb állomásaival, műveivel.

Névadónk szellemi hagyatéka kötelez minket, hogy a kortárs magyar zene felé is elköteleződést vállaljunk. Ennek letéteményese a háromévenként, márciusban ötödszörre megrendezésre kerülő Papp Lajos Regionális Zongoraverseny.

A méltán népszerű Pest megyei és budapesti alapfokú művészeti iskolák növendékeit is megszólító kétnapos verseny összeköti a főváros és az agglomeráció településeinek zongorista növendékeit és tanárait, de hidat épít hagyomány és megújulás, „tradicionális” és kortárs komolyzene között is, Papp Lajos (januárban elhunyt) kortárs zeneszerző darabjainak népszerűsítését zászlóra tűzve.

Nagy utat tettünk meg, mióta 27 évvel ezelőtt a Biatorbágyi Pászti Miklós AMI megnyitotta kapuit.

Voltak derűs napok és nehéz idők, a köznevelés teljes körű átalakítása minket is érintett: Biatorbágy Város Önkormányzata után fenntartónk a Budakeszi Tankerület, majd az Érdi Tankerületi Központ lett.

Az idei tanévben 525 gyermek 42 tanár irányításával ismerkedik a művészetekkel (nemcsak) alapfokon.

Kiváló, lelkes tanári kar áll rendelkezésre, akik tanítványaikkal együtt számos alkalommal bizonyítottak évente elnyert díjak, felvételi eredmények formájában.

Járnak volt PMAMI – s diákok a Bartók Béla Zeneművészeti Szakgimnáziumba, a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnáziumba, a Képző- és Iparművészeti Szakgimnáziumba, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre és vannak olyanok, akik már önálló művészi útjukat járják a Magyar Állami Népi Együttes, vagy más nagy múltú zenekar tagjaként. Nagy büszkeségünk, hogy Barackvirág néptánccsoportunk jó néhány tagja állandó fellépője a Nemzeti Színház Egri csillagok c. előadásának.

Számunkra mégis az iskolába szívesen, sok évig járó gyermekek és elégedett szüleik jelentik az igazi eredményt.

A művészetekkel való foglalkozás nem öncélú tevékenység, (nem „luxus”), hanem az egészséges személyiség formálódását erősen befolyásoló hatás.

És – bár a piacgazdaság diktatúrája csak azt tekinti értéknek, ami pénzért eladható, a mi aranyat érő portékánkat eladni nem, csak átadni lehet.

Ennek igazságát zászlónkra tűzve szeretnénk a hozzánk járó gyermekeket a művészetek szeretetére, értő befogadására nevelni, őket személyiségük kiteljesedésében segíteni, mindeközben Pászti Miklós örökségét megőrizni és továbbadni.

Kálló Eszter

2019